SUPREMUL CONSILIU

Precizări

Asociaţia „Supremul Consiliu Român al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat” este o asociaţie constituită, potrivit legii, ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Supremul Consiliu se supune întru totul Constituţiei României şi solicită tuturor membrilor săi să respecte legislaţia în vigoare şi să-şi îndeplinească îndatoririle civice faţă de Patrie. Membrii Jurisdicţiei noastre sunt obligaţi la o loialitate necondiţionată faţă de România şi de interesele sale naţionale, precum şi la promovarea idealurilor de Pace, Toleranţă şi Fraternitate Universală.

Trebuie să precizăm că nu dorim să ne fundamentăm legitimitatea pe vreo moştenire istorică ci doar pe continuitatea practicii masonice regulare a Ritului, pe care ne-am însuşit-o pe deplin, de la (re)fondare şi până în prezent. Nu posedăm adevăruri revelate şi de aceea vrem să păstram o masonerie fără dogme, având o componentă spirituală nedeformată.

Peste tot în lume există o mare diversitate a practicii masonice, fiecare dezvoltându-se pe parcurs într-un mod propriu, dar toţi suntem dominaţi de aceleaşi credinţe şi repere universal acceptate. Noi depunem eforturi ca unitatea să devină tot mai strânsă şi relaţiile fraterne să se dezvolte permanent într-un cadru armonios, respectând cutumele Ordinului nostru.

Avem datoria de a luptă împreună, indiferent de originile noastre actuale, pentru a ne putea bucura de un viitor luminos. Avem datoria de a lucra împreună pentru a ajuta la emanciparea spirituală şi morală a societăţii, aducându-ne astfel aportul la construcţia Templului Ideal al Umanităţii.

EXTRAS DIN REGULAMENTELE GENERALE

Instrucţiuni Generale

Francmasonul de Rit Scoţian Antic şi Acceptat îşi serveşte cu credinţă şi devotament absolut Patria sa şi este prietenul întregii Omeniri. Din momentul în care a depus jurământul de iniţiere, el trebuie să fie dezbrăcat de tot ceea ce este vulgar în om şi de toate prejudecăţile profane, pentru a se împodobi astfel numai cu frumosul titlu de Frate. El este un soldat al Idealului, un apostol al Binelui obştesc; el nu trebuie să ceară nimic ci dimpotrivă, să fie gata să dea tot; el trebuie să devină omul renunţării, al sacrificiului şi al abnegaţiei.

El trebuie să fie modest faţă de Fraţii săi şi plin de o deosebită solicitudine de Frate mai mare faţă de Fraţii săi de grade mai mici. El trebuie să fie compătimitor, tolerant, milostiv, iertător, fără de ură şi fără de patimă. El trebuie să fie însă intransigent când este vorba de principiile şi tradiţiile Ordinului şi de respectarea lor. În sfârşit , mai presus de toate el trebuie să fie disciplinat şi gata oricând să-şi îndeplinească toate îndatoririle liber consimţite.

Despre Riturile masonice

În Francmasonerie, termenul de «Rit» are două înţelesuri: este lucrare masonică, adică un ansamblul de ceremonii şi reguli care se practică într-un atelier, dar şi structură ierarhică, dezvoltând într-o relaţie de dependenţă o ierarhie a gradelor şi o ierarhie administrativă.           Ordinul masonic se împarte în diferite Rituri care provin din aceeaşi sursă şi care ar trebui să tindă spre acelaşi scop. Oricărui Rit regulat și recunoscut ar aparține un Francmason, el este frate cu toți masonii de pe glob.

Fiecare Rit este perfect distinct şi independent, are propria sa autoritate regulatoare şi propria sa ierarhie. Actele administrative care emană de la organele sale directoare nu au caracter constrângător decât pentru Masonii aflaţi în obedienţa lui.

Autoritatea Supremă recunoscută a fiecărui Rit are singură dreptul de a constitui Masoni, de a promulga decrete şi de a conferi Înalte Grade.

Despre Ritul Scoţian Antic şi Acceptat

Ritul Scoţian Antic şi Acceptat este moştenitorul tradiţiilor masonice, păstrând cu sfinţenie toate principiile, forţa morală şi disciplina Ordinului. Are o ierarhie de treizecişitrei de grade, încoronate în fiecare ţară de un Suprem Consiliu de gradul al 33-lea şi ultim.

Deviza Ritului este «ORDO AB CHAO».

Supremele Consilii regulare îşi refuză orice imixtiune în legislaţia şi administraţia Marilor Loji, instituite pentru guvernarea lojilor simbolice. Acestea dirijează exclusiv atelierele de la gradul al 4-lea la al 33-lea, grade denumite după cum urmează:

 • Gradul al 4-lea/Maestru Secret;
 • Gradul al 5-lea/Maestru Perfect;
 • Gradul al 6-lea/Secretar Intim;
 • Gradul al 7-lea/Magistrat şi Judecător;
 • Gradul al 8-lea/Intendent al Clădirilor;
 • Gradul al 9-lea/Maestru Ales dintre Cei Nouă;
 • Gradul al 10-lea/Ilustru Ales dintre Cei Cinsprezece;
 • Gradul al 11-lea/Sublim Cavaler Ales;
 • Gradul al 12-lea/Mare Maestru Arhitect;
 • Gradul al 13-lea/Cavaler al Arcadei Regale;
 • Gradul al 14-lea/Mare Ales, Perfect şi Sublim Mason;
 • Gradul al 15-lea/Cavaler al Orientului şi al Spadei;
 • Gradul al 16-lea/Prinţ de Ierusalim;
 • Gradul al 17-lea/Cavaler al Orientului şi Occidentului;
 • Gradul al 18-lea/Cavaler Rosa-Cruce;
 • Gradul al 19-lea/Mare Pontif;
 • Gradul al 20-lea/Maestru Venerabil al Lojilor Regulare;
 • Gradul al 21-lea/Noachit sau Cavaler Prusian;
 • Gradul al 22-lea/Cavaler al Securii Regale;
 • Gradul al 23-lea/Şef al Tabernacolului;
 • Gradul al 24-lea/Prinţ al Tabernacolului;
 • Gradul al 25-lea/Cavaler al Şarpelui de Aramă;
 • Gradul al 26-lea/Scoţian Trinitar sau Prinţ al Milei;
 • Gradul al 27-lea/Mare Comandor al Templului;
 • Gradul al 28-lea/Cavaler al Soarelui;
 • Gradul al 29-lea/Mare Scoţian al Sf. Andrei;
 • Gradul al 30-lea/Mare Ales Cavaler Kadosch;
 • Gradul al 31-lea/Mare Inspector Inchizitor Comandor;
 • Gradul al 32-lea/Sublim Prinţ al Secretului Regal;
 • Gradul al 33-lea/Suveran Mare Inspector General.

Toate Supremele Consilii regulare stabilite în lume lucrează «ÎNTRU GLORIA MARELUI ARHITECT AL UNIVERSULUI».

Deviza lor este «DEUS MEUMQUE JUS».

Acestea se raportează la «Regulamentele şi Constituţiile de la Bordeaux din 1762» şi la «Marile Constituţii de la Berlin din 1786», revizuite în 1875 de către Conventul Universal de la Lausanne.

Fiecare pe teritoriul său, Supremele Consilii se bucură de o suveranitate deplină şi de o independenţă totală.

Despre Jurisdicţia Supremului nostru Consiliu

Urmând filiaţia regulară, Supremul Consiliu al României a fost reinstalat în Septembrie 2011 la București de către «Suprême Conseil de France» (SCdF, 8 Rue Puteaux, 75017 Paris).

Supremul Consiliu al României a aderat fără rezerve la principiile cuprinse în Declaraţia de la Lausanne.

Deviza particulară a Jurisdicţiei noastre este «LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE».

Despre accesul la gradele superioare

Supremul Consiliu îi înalţă la gradele superioare ale Ritului doar pe Masonii pe care îi consideră demni să acceadă la aceste grade prin moravuri, caracter, comportament, virtuţi masonice şi aptitudini.

Pentru ca cineva să poată aparţine unui atelier superior aflat în Jurisdicţia sa trebuie:

 1. Să fie Maestru Mason al unei Obedienţe simbolice pe care Supremul Consiliu o recunoaşte că regulară şi să nu aparţină unui atelier simbolic sau superior al unei Obedienţe sau al unei Jurisdicţii nerecunoscute;
 2. Să adere la Declaraţia de Principii a Conventului Universal al Supremelor Consilii reunite la Lausanne în 1875 şi să se angajeze a se conforma Regulamentelor Generale, decretelor şi deciziilor Supremului Consiliu;
 3. Să fie nominalizat de Supremul Consiliu la gradul cerut, iar apoi iniţiat regular în acel grad într-un atelier din Jurisdicţia acestuia; sau, să fie recunoscut de către Supremul Consiliu că fiind iniţiat în mod regular în acel grad într-o altă Jurisdicţie a Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.

Masonii ridicaţi la Înaltele Grade au datoria de a frecventa asiduu nu numai atelierele acestor grade, ci şi loja simbolică de care aparţin; ei nu trebuie să facă uz în Obedienţă de gradele pe care le deţin.

Asupra Supremului Consiliu al României

Supremul Consiliu al României, adevăratul conservator şi protector al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în ţara noastră, asigură guvernarea şi administraţia Jurisdicţiei. Puterea sa este absolută, suverană şi independentă pe toată întinderea Jurisdicţiei sale şi nici o autoritate masonică străină nu se poate amesteca în treburile sale.

Supremul Consiliu al României stabileşte şi întreţine raporturi de prietenie cu toate puterile masonice străine regular constituite, în scopul de a menţine armonia între toţi masonii şi de a lucra în comun la progresul Ordinului.

Conform «Marilor Constituţii din 1786», Supremul Consiliu al României se compune din cel puţin NOUĂ şi cel mult treizecişitrei de membri activi, aleşi prin cooptare dintre Suveranii Mari Inspectori Generali de gradul al 33-lea, în condiţiile prevăzute în Textele Fundamentale.

În plus, acesta poate avea membri onorifici, cu vot consultativ şi membri de onoare.

Toţi membrii activi trebuie să fie de naţionalitate română. Ei sunt numiţi AD-VITAM. Colegiul Marilor Oficieri ai Supremului Consiliu este alcătuit din cel puţin nouă şi cel mult cincisprezece membri. El va fi reînnoit în întregime la fiecare nouă ani.

În fruntea sa stă Prea Puternicul Suveran Mare Comandor, asistat sau supleat de către Puternicul Locotenent Mare Comandor.

Supremul Consiliu decide în toate treburile Jurisdicţiei şi nici un Suveran Mare Inspector General nu are dreptul a-şi folosi prerogativele în nume propriu sau de a reprezenta Supremul Consiliu dacă nu a primit o delegaţie în acest scop.

Asupra atelierelor superioare ale Jurisdicţiei

Corpurile organizate şi constituite ale Jurisdicţiei sunt:

 • Lojile de Perfecţie, lucrând de la gradul al 4-lea la gradul al 14-lea;
 • Capitulele Cavalerilor Rosa-Cruce, de la al 15-lea la al 18-lea grad;
 • Areopagiile sau Consiliile Cavalerilor Kadosch, de la al 19-lea la al 30-lea grad;
 • Tribunalele, de gradul al 31-lea;
 • Consistoriile, de gradul al 32-lea;
 • Consiliul Suprem al Suveranilor Mari Inspectori Generali de gradul al 33-lea.

Toate aceste Corpuri masonice, regulate şi legitime, constituite de Supremul Consiliu al României, sunt independente unele de altele. Ele au o organizare, o ierarhie interioară, obligaţii şi drepturi determinate prin legile şi decretele care emană de la Autoritatea Supremă a Ritului.  Toate atelierele superioare din Jurisdicţia Supremului Consiliu al României lucrează Întru Gloria Marelui Arhitect al Universului. Conform ritualurilor noastre, Volumul Legii Sacre este Biblia, întotdeauna deschisă pe Altarul Jurămintelor. Însă Fraţii a căror religie are o altă Carte Sfântă, pot jura pe acea Carte.

Asupra Sărbătorilor Rituale şi a Banchetelor Ordinului

Conform vechilor obiceiuri, în vremea Sf. Ioan de Iarnă (Sf. Ioan Evanghelistul, 27 Decembrie în calendarul romano-catolic), Supremul Consiliu al României celebrează Sărbătoarea Ordinului Scoţian printr-o Ţinută solemnă deschisă la primul grad al Ritului. Prea Respectabilul Mare Maestru şi Marele Consiliu al Marii Loji Naţionale a României sunt invitaţi să decoreze Orientul cu prezenţa lor. Toate atelierele superioare din Jurisdicţie trebuie să fie reprezentate printr-o delegaţie iar membrii Ritului, de la primul la cel de al 33-lea grad, purtând însemnele gradului lor cel mai înalt, sunt întâmpinaţi frăţeşte.

În Sfânta şi Marea Joie din Săptămâna Patimirilor, toţi Cavalerii Rosa-Cruce din Jurisdicţie prezenţi în aceeaşi Vale au obligaţia de a participa la o Agapă, organizată şi celebrată printr-un ritual particular de către un Suveran Capitul din respectiva Vale.

Notă

E necesar să clarificăm câteva noţiuni şi să evităm confuziile frecvente:

Există în acest moment mai mulţi titulari ai gradului al 33-lea şi ultim al Ritului, dintre care doar o parte sunt membri activi ai Supremului Consiliu (care cuprinde de asemenea membri onorifici şi membrii de onoare).

O Ţinută care îi reuneşte pe toţi membri gradului al 33-lea se numeşte Consiliul Suprem (a nu se confunda cu Supremul Consiliu) al Suveranilor Mari Inspectori Generali de gradul al 33-lea. Aceasta este prezidată de Prea Puternicul Suveran Mare Comandor asistat de Marii Oficieri ai Supremului Consiliu.

Colegiul Marilor Oficieri este ales o data la nouă ani de către membrii activi. El este prezidat de Prea Puternicul Suveran Mare Comandor, asistat de către Puternicul Locotenent  Mare Comandor şi cuprinde următorii demnitari:

 • Ministrul de Stat Mare Orator;
 • Marele Secretar General;
 • Marele Cancelar;
 • Marele Trezorier;
 • Marele Ospitalier;
 • Marele Expert;
 • Marele Maestru de Ceremonii;
 • Marele Căpitan al Gărzilor;
 • Marele Port-Stindard;
 • Marele Port-Drapel;
 • Marele Port-Spadă;
 • Marele Păstrător al Sigiliilor;
 • Marele Arhivar;

Locuţiunea «Ministru de Stat» este de fapt o abreviere a expresiei: «Ministru de Stat al Sfântului Imperiu al Supremului Consiliu al României». Această denumire tradiţională a fost utilizată de la începuturile Scoţianismului. Ea semnifică faptul că, precum în Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană (Sacrum Romanum Imperium/ Heiliges Römisches Reich), puterile spirituale şi temporale sunt exersate, în sânul Jurisdicţiei, de către Supremele Consilii.

În documente provenind din Jurisdicţia de Sud a S.U.A., datate 1802 şi din Jurisdicţia de Nord, datate 1813, figurează următoarele denumiri:  «Ilustrul Secretar al Sfântului Imperiu» şi «Ilustrul Trezorier al Sfântului Imperiu».

În jurisdicţia Suprême Conseil de France, Contele Honoré Muraire era calificat în 1822 drept «Secretar al Sfântului Imperiu al Supremului Consiliu pentru Franţa.»

Dar, de atunci şi până astăzi aceste formule au căzut adesea în desuetudine. Nu ne rămâne decât cea de «Ministru de Stat, Mare Orator». De la noţiunea de «Sfânt Imperiu» au provenit de fapt micul atribut al gradului al 30-lea, precum şi sigiliul tuturor Supremelor Consilii, conţinând vulturul negru, bicefal.

Toţi Fraţii începând cu gradul al 4-lea sunt membri ai Jurisdicţiei Supremului Consiliu al României (dar nu şi membri ai Supremului Consiliu al României).