Au fost efectuate numeroase studii asupra originii şi conţinutului acestor texte de către istorici și cercetători de prestigiu. S-au făcut câţiva paşi semnificativi, destrămându-se poate unele mituri dar trebuie să lăsăm fiecăruia în parte concluziile propriilor căutări, raportându-ne totuși la următoarea afirmaţie: Marile Constituţii sunt şi au fost întotdeauna legea Ritului pentru că aşa s-a decis şi pentru că nimeni nu a primit niciodată în mod regular Înaltele Grade fără să fi jurat a le păstra şi a le respecta ca Lege Supremă. Prezentarea în continuare a acestor texte fundamentale nu are alt scop decât cel de a oferi o călăuză de încredere tuturor celor interesaţi, reprezentând un liant absolut necesar al unităţii între înaintaşi, cei ce lucrează în prezent şi cei ce vor urma. De-a lungul vremurilor, predecesorii noştri le-au rămas mereu fideli chiar și cu preţul vieţii, de aceea, ca masoni scoţieni avem datoria să fim şi noi fideli acestui minunat ideal de perfecţionare spirituală, poate singura cale de a construi o lume mai bună…