Referitor la principiile şi criteriile pe care se fondează spiritualitatea Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, Supremul Consiliu al României aduce următoarele precizări importante:

Este cunoscut faptul că Supremele Consilii au guvernat până la sfârşitul sec. al XIX-lea toate atelierele Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, de la primul până la cel de al 33-lea grad.

În urma rezoluţiilor adoptate de-a lungul timpului, lucrurile au evoluat însă peste tot în lume şi astăzi, pe întreg teritoriul ţarii noastre atelierele primelor trei grade ale Ritului (numite „simbolice” sau impropriu spus, „albastre”) sunt plasate sub directa administrare a Marii Loji Naţionale a României (MLNaR), constituind o uniune de loji autonome de tip federativ, ce practică exclusiv Ritul Scoţian Antic şi Acceptat. Supremul nostru Consiliu, ca putere masonică independentă şi suverană, îşi exercită jurisdicţia exclusiv şi fără părtinire doar asupra atelierelor de la gradul al 4-lea la al 33-lea.

Totuşi, trebuie precizat spre ştiinţă că această separare bipartită a guvernării Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în două puteri masonice este făcută doar pur administrativ şi nu din punct de vedere iniţiatic, deci nu poate constitui nicidecum o alterare a unităţii Ritului Scoţian Antic şi Acceptat de la primul la cel de al 33-lea grad, Rit al cărui adevărat conservator şi protector nu poate fi decât Supremul Consiliu, conform Textelor Fondatoare.

Orice Francmason de Rit Scoţian Antic şi Acceptat are datoria de a respecta o serie de principii şi criterii care fixează specificitatea Ritului, fiind de reţinut următoarele:

  • folosirea devizei Ritului, «ORDO AB CHAO»;
  • proclamarea existenţei unui Principiu creator, numit Marele Arhitect al Universului; 
  • invocarea şi glorificarea Marelui Arhitect al Universului;
  • prezenţa în timpul lucrărilor a «Volumului Legii Sacre», deschis pe Altarul Jurămintelor – acest volum este Biblia, cu referire la Tradiţia şi la ritualurile diferitelor grade;
  • aderarea la principiul non-mixităţii, conform textelor «Vechilor Îndatoriri» – componenţa fiecărui atelier în parte este exclusiv masculină;
  • respectul demersului iniţiatic şi a progresivităţii, păstrarea şi conservarea vechilor ritualuri pe baza izvoarelor autentice şi a puterii noastre suverane, exprimarea orală şi gestuală a Ritului, execuţia perfectă de la primul până la cel de al 33-lea grad, conferind astfel iniţierii valoarea sa simbolică;
  • neimplicarea în nicio controversă legată de subiecte politice sau confesionale;
  • trimiterile la Textele Fondatoare, aşa cum au fost adoptate de către toate Supremele Consilii regulare din lume (Regulamentele şi Constituţiile din 1762 de la Bordeaux, Marile Constituţii din 1786 de la Berlin, revizuite în 1875 de către Conventul Universal de la Lausanne);
  • păstrarea caracterul deschis şi adogmatic al spiritualităţii Ritului.

.˙.

Supremul Consiliu al României aplică fără restricţie aceste principii intangibile ale Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în toate atelierele sale şi pretinde tuturor candidaţilor să le respecte întocmai.

Supremul Consiliu al României impune menţinerea Statutelelor sale precum şi a Regulamentelor generale, respectarea strictă a principiilor Ritului de către toţi membrii Jurisdicţiei, iniţiaţi corespunzător în diferite grade, conform ritualurilor şi jurămintelor solemne asumate la fiecare ridicare în grad.

Supremul Consiliu al României cunoaşte ataşamentul sincer al membrilor Jurisdicţiei Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.

Aceia dintre ei care ar fi putut sau care ar putea fi tentaţi vreodată să renunţe, chiar şi la unul singur dintre principiile intangibile menţionate mai sus, trebuie să reflecteze şi să-şi revizuiască atitudinea, amintindu-şi mereu angajamentele solemne pe care le-au depus odată cu fiecare grad la care au fost ridicaţi. Dacă va fi cazul, Supremul Consiliu îi va obliga să demisioneze din atelierele care nu ar respecta riguros principiile Ritului şi astfel să nu sprijine sub nici o formă orice iregularitate sau practică deviantă care ar putea să apară de-a lungul timpului.

Sperăm ca avertismentul nostru fratern să fie înţeles şi urmat, spre binele Ordinului!